› สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
› หน่วยงานระดับกรม
› รัฐวิสาหกิจในสังกัด
› จังหวัด
หน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ (ชั้น5) อาคารดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เลขที่ 97 ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน ร้องทุกข์)
โทร : 0-2221-1133     มท.50458
กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ
โทร : 0-2221-1126     มท.50457
กลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ
โทร : 0-2222-5850     มท.50459

 fax : 0-2221-7885 , มท 50456

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Inspection And Grivances Bureau
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 5.0 and Chrome or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Smaller
Contact Tel: 0-2221-1126
Hotline : 50457 Email Address : moi0205.2@hotmail.com